Educatieproject 2019

In mei 2019 start Lambertus Concerten Helmond een educatieproject, met de titel “Schouwburg in vuur en vlam”.

Het project concentreert zich rondom het concert door Amsterdam Corelli Collective in onze serie op 26 mei. Er klinkt muziek die klonk in de bloeitijd van de Amsterdamse schouwburg die in 1772 door brand verwoest werd.

In het educatie project wordt de link gelegd met Helmondse theater Speelhuis, dat enkele jaren geleden ook door brand verwoest werd.

Het project bestaat uit een grote verscheidenheid aan activiteiten op het gebied van erfgoed (bezoek aan Het Speelhuis, na de brand gevestigd in een prachtige oude kerk) en de kunstdisciplines muziek en beeldende vorming. De kinderen krijgen voorbereidende lessen met niet alleen informatie, maar mogen ook zelf hun creativiteit uitten in werkstukken.

We leggen verbindingen tussen liedjes die de kinderen thuis en op school zingen en de muziek van Vivaldi, die gespeeld werd in de schouwburg van Amsterdam.

Wat schilderden de grote meesters uit die tijd? Wat zien we op hun meesterwerken? Kunnen we zelf ook met die kleurstelling aan de slag? Kunnen we misschien een expositie samenstellen? Tja, en kennen we in Helmond ook niet een verhaal van een schouwburg die in lichterlaaie stond…?

Dit project is het eerste van een structurele samenwerking tussen Lambertus Concerten, Kunstkwartier, CultuurContact en het basisonderwijs op het gebied van muziekonderwijs in Helmond, waarbij reguliere concerten uit de serie Lambertus Concerten worden gekoppeld aan educatieve doelstellingen. Parallel aan de uitvoering van dit pilot project worden ook de plannen ontwikkeld om straks in aanmerking te komen voor structurele subsidie voor de toekomstige educatie projecten. Je steunt dus niet alleen dit project, maar ook de toekomstige!

Inmiddels is er voor dit project een geslaagde crowdfundingscampagne afgerond op Voor de Kunst!

Daarmee kan de pilot in ieder geval doorgaan, maar we zijn er nog niet! Om de plannen ook in de toekomst te kunnen verwezenlijken is structurele subsidie nodig. Hiervoor zijn we op dit moment de plannen en aanvragen aan eht schrijven als onderdeel van deze pilot.

Dit project is een samenwerking tussen:

– Lambertus Concerten: www.lambertusconcerten.nl
– Kunstkwartier Helmond: www.kunst-kwartier.nl
– Cultuurcontact: www.cultuur-contact.nl

slc_logowebsite1-small-e1469455670441.png logo-kunstkwartier.png logo-cultuur-contact-e1550047295516.jpg

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsor

En de volgende personen of bedrijven:

Flex Industries
Lavans
Archiefondersteuning
Dhr. M. van Bommel
Mw. M. Bourgy
Mw. Coolen-v.d. Linden
Dhr. V. Kaiser
Mw. van Randeraat
Dhr. E. van Thiel

En diverse andere anonieme donateurs.

Onze hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit project!!